جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش آموزی سینا

با حمایت سرزمین تیزهوش‌ها

سخنرانی علمی : محورهای جشنواره : جشنواره ملی دانش آموزی سینا

1 مطلب : 1
 قوانین مسابقه سخنرانی علمی در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا

قوانین مسابقه سخنرانی علمی در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا

قوانین مسابقه سخنرانی علمی ویژه دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا
ادامه مطلب (کلیک کنید)

1 مطلب : 1