جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش آموزی سینا

با حمایت سرزمین تیزهوش‌ها

تصاویری از جشنواره دانش آموزی سینا

تصاویری از جشنواره دانش آموزی سینا کد مطلب : 43 | لینک‌کوتاه

. . . . . . . . . . . . .

تصاویری از دوره های گذشته جشنواره بین المللی دانش آموزی سینا

تصویر 3 تصویر 4 تصویر 5 تصویر 6 تصویر 7 تصویر 8 تصویر 9 تصویر 10 تصویر 11 تصویر 12 تصویر 14 تصویر 15 تصویر 17 تصویر 18 تصویر 19 تصویر 20 تصویر 21 تصویر 22 تصویر 23 تصویر 24 تصویر 26 تصویر 27 تصویر 28 تصویر 29 تصویر 30 تصویر 31 تصویر 32 تصویر 33 تصویر 34 تصویر 35 تصویر 37 تصویر 38 تصویر 40 تصویر 42 تصویر 44 تصویر 45 تصویر 46 تصویر 47 تصویر 48 تصویر 49 تصویر 50 تصویر 51 تصویر 52 تصویر 53

 

---