جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش آموزی سینا

با حمایت سرزمین تیزهوش‌ها

تصاویری از جشنواره دانش آموزی سینا 1396

تصاویری از جشنواره دانش آموزی سینا 1396 کد مطلب : 43 | لینک‌کوتاه

. . . . . . . . . . . . .

تصاویری از دوره های گذشته جشنواره بین المللی دانش آموزی سینا

تصویر 3 تصویر 4 تصویر 5 تصویر 6 تصویر 7 تصویر 8 تصویر 9 تصویر 10 تصویر 11 تصویر 12 تصویر 14 تصویر 15 تصویر 17 تصویر 18 تصویر 19 تصویر 20 تصویر 21 تصویر 22 تصویر 23 تصویر 24 تصویر 26 تصویر 27 تصویر 28 تصویر 29 تصویر 30 تصویر 31 تصویر 32 تصویر 33 تصویر 34 تصویر 35 تصویر 37 تصویر 38 تصویر 40 تصویر 42 تصویر 44 تصویر 45 تصویر 46 تصویر 47 تصویر 48 تصویر 49 تصویر 50 تصویر 51 تصویر 52 تصویر 53

 

---