جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش آموزی سینا

با حمایت سرزمین تیزهوش‌ها

قوانین اختصاصی مسابقات رباتیک در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا

قوانین اختصاصی مسابقات رباتیک در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا کد مطلب : 35 | لینک‌کوتاه

. . . . . . . . . . . . .

قوانین مسابقات رباتیک در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا

رشته و گرایش های مسابقات آزمایشگاهی:

 

** لیگ نمایشگاهی 

** آتش نشان دوره اول ابتدایی

** آتش نشان دوره دوم ابتدایی

** همکار 

** ماشین های کنترلی 

** ورزشکار 

** فوتبالیست

** والیبالیست

** تعقیب خط دوره اول متوسطه 

** تعقیب خط  دوره دوم متوسطه

** جنگجو سبک وزن

** جنگجو میان وزن

** جنگجو سنگین وزن 

 

- قوانین مسابقات رباتیک لیگ نمایشگاهی دوره ابتدایی و متوسطه 

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش آتش نشان دوره دوم ابتدایی

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش آتش نشان دوره اول ابتدایی

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش همکار دوره دوم ابتدایی

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش ماشین های کنترلی دوره متوسطه

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش ورزشکار دوره اول و دوم متوسطه

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش فوتبالیست دوره اول و دوم ابتدائی

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش والیبالیست دوره اول متوسطه

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش تعقیب خط دوره اول متوسطه

- قوانین مسابقات رباتیک گرایش تعقیب خط دوره دوم متوسطه

- قوانین مسابقات رباتیک جنگجو سبک وزن دوره ابتدایی و متوسطه

- قوانین مسابقات رباتیک جنگجو میان وزن دوره اول و دوم متوسطه

- قوانین مسابقات رباتیک جنگجو سنگین وزن دوره اول و دوم متوسطه

 

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اپلیکیشن سیناروبیک را دانلود و نصب نمایید.  

 

قوانین اختصاصی مسابقات رباتیک