جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش آموزی سینا

با حمایت سرزمین تیزهوش‌ها

قوانین اختصاصی مسابقات چالش زیست فناوری در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا

قوانین اختصاصی مسابقات چالش زیست فناوری در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا کد مطلب : 32 | لینک‌کوتاه

. . . . . . . . . . . . .

قوانین مسابقات چالش زیست فناوری در جشنواره بین المللی پروژه های دانش آموزی سینا

رشته و گرایش های مسابقات آزمایشگاهی:

** فتومیکروگراف

**اکتشاف وآزمایش

** پیل سوختی میکروبی 

 

- قوانین مسابقات چالش زیست فناوری گرایش فتومیکروگراف دوره اول و دوم متوسطه

- قوانین مسابقات چالش زیست فناوری گرایش اکتشاف وآزمایش دوره اول و دوم متوسطه

- قوانین مسابقات چالش زیست فناوری گرایش پیل سوختی میکروبی دوره اول و دوم متوسطه

 

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر اپلیکیشن سیناروبیک را دانلود و نصب نمایید.

 

قوانین اختصاصی مسابقات چالش زیست فناوری